soorten informatiebronnen Previous Next Home First Last


naar soort informatie naar mate van aggregatie
 • theorie
  vastgelegde, uitgekristalliseerde kennis, opinies, inzichten, meningen e.d.
 • onderzoeksresultaten
  resultaten van experimenten, observaties, theoretische berekeningen, modellen en computersimulaties, rapportages van praktische toepassingen, ervaringen en know-how, ....
 • gegevens, feiten, naslag
  concrete feiten en weetjes, statistieken, linked (open) data; veelal numerieke en feitelijke gegevens die alleen binnen hun specifieke context betekenis hebben
  -- Google geeft "feiten" uit zijn Knowledge Graph als antwoord op zoekvragen (Web 3.0)
 • nieuws
  actuele, tijdgebonden berichten op allerlei terreinen: politiek, populair, sportief, financieel-economisch, bedrijfsmatig e.d.
 • bestuurlijke informatie
  wetgeving, parlementaire stukken, bestemmingsplannen, streek- en structuurplannen, planologische kernbeslissingen, milieu-effectrapportages, gemeentelijke bouwvergunningen, kadastrale gegevens, e.d.
 • primaire informatie
 • secundaire informatie
 • tertiaire informatie

* volgens definitie van de informatiespecialist    

naar vorm
 • full-text
  vorm van primaire informatie
 • bibliografisch
  vorm van secundaire informatie
 • feitelijke gegevens
  van het soort "gegevens en feiten";
  kan zowel primair als secundair zijn;
  ook als "linked open data"Eric Sieverts, 2017 commentaar naar: sieverts@gmail.com laatst bijgewerkt op: 24/04/2017