het informatie-landschap van de informatie-professional Previous Next Home First Last

voorbeelden van secundaire bronnen uit het library & information science domein
( ! alleen wat voorbeelden, allerminst uitputtend ! )


Eric Sieverts, 2017 commentaar naar: sieverts@gmail.com laatst bijgewerkt op: 01/11/2017