| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

ecabo

Page history last edited by Eric 8 years, 9 months ago

Masterclass "Beyond Google" / Ecabo / 24-11-2011

 

Ochtendprogramma: bronnen en zoeksystemen  [powerpoint bij dit onderdeel]

 

Boeken & (wetenschappelijke) artikelen  


1.a    Zoekonderwerp: (Engelstalige) boeken waarin Pim Fortuyn voorkomt
    Vergelijk de resultaten van
    - Google Books (http://books.google.com/)
    - Worldcat (http://www.worldcat.org/)
    - Amazon (http://www.amazon.com/)
    - Librarything (http://www.librarything.com/)
    Waarin verschillen de resultaten van deze zoeksystemen?
    Doe dit zelfde ook nog eens met een meer algemeen eigen onderwerp.
    
1.b    Zoekonderwerp: publicaties over de relatie (“relationship") tussen "musicality" en "intelligence”
    Vergelijk de resultaten van
    - Google Scholar (http://scholar.google.com/)

    - sEURch (http://www.eur.nl/ub/nederlands/zoeken/seurch/)
    - Scirus (http://www.scirus.com/)
    - OAIster (http://oaister.worldcat.org/)
     Doe dit zelfde ook nog eens voor een eigen onderwerp

 

Naslag

 

2.    Zoekonderwerp: voorkómen van tinnitus (oorsuizen) bij musici  (of een eigen onderwerp)
     Vergelijk welke gegevens (niet de details) je hierover kunt vinden in:
    - de Wikipedia (http://en.wikipedia.org/  en  http://nl.wikipedia.org/)
       Vergelijk ook de hoeveelheid (lengte) van de gevonden informatie van beide
    - Google (http://www.google.com/)
    - Google met inperking tot het domein  wikipedia.org  (advanced search)
    - Yahoo-answers (http://answers.yahoo.com/)
    - Quora [maak gratis account aan]  (http://www.quora.com/)


Nieuws

 

3.    Zoekonderwerp :  doden bij de protesten in Egypte
    Vergelijk de resultaten van:
    - Google News  (http://news.google.com/)
    - Google Nieuws NL  (http://news.google.nl/nwshp?ned=nl_nl)
    - BBC  (http://www.bbc.co.uk/)
    - nu.nl  (http://www.nu.nl/)
     Kijk wat het effect is als je de gebruikte zoektermen wat varieert.
     Kijk bij Google welke "instellingen" (settings) je kunt kiezen.

     Let ook op de manieren waarop Google zoekresultaten kan sorteren.

 

“Oude” informatie


4.a    Zoek naar oude versies van een pagina van een website waarvan je het URL nog kent, zoals die van je eigen organisatie of bijv.   http://www.ecabo.nl/
     Wil je iets anders, kijk dan bijvoorbeeld op de (vroegere) cataloguspagina van de UB Utrecht

     (http://www.ubu.ruu.nl/ubuhome/cat.htm)  hoe in de jaren 1997-2003 de catalogus op internet werd aangeboden.
    - Internet Web Archive (http://web.archive.org/)

4.b    Zoekonderwerp: Fondsen voor (of financiering van) de olympische spelen van 1928 in Amsterdam.
    Vergelijk de resultaten van:
    - Krantencollectie van de KB  (http://kranten.kb.nl/)
    - Archief van Leeuwarder Courant  (http://www.archiefleeuwardercourant.nl/)

 

Blogs en real-time web


5.    Zoekonderwerp:  Bezuinigingen op cultuur door gemeenten  (of eigen onderwerp)
    Vergelijk de resultaten van:
    - Google Blogsearch  (http://blogsearch.google.com/)
    - Technorati  (http://technorati.com/)
    - Icerocket (http://www.icerocket.com/)
    - Twitter advanced search (http://search.twitter.com/advanced)
    - SamePoint (http://samepoint.com/) of Socialmention (http://socialmention.com/) of Whostalkin (http://whostalkin.com/)
     Kijk hoe makkelijk je de meest recente posts te zien kunt krijgen.
     Kijk of je kunt inperken op toonaangevende weblogs, twitteraars o.i.d.

 

Multimedia


6.a    Zoek naar afbeeldingen van het glucose metabolisme.
     Vergelijk de resultaten uit:
    - Google image  (http://images.google.com/)
    - Yahoo-image  (http://images.search.yahoo.com/)
    - Bing  (http://www.bing.com/images)

     Bekijk het effect van het zoeken naar plaatjes die "similar" ("vergelijkbaar") zijn met een bepaald plaatje. Doe dit ook voor een ander onderwerp.

     Vergelijk de resultaten voor een image-search in Google, met die van een gewone web-search,

     waarbij je via "More search tools" > "Sites with images" thumbnails van afbeeldingen op de gevonden pagina's te zien krijgt.

6.b    Zoek naar foto’s van berggeiten (ibex) in het Gredos gebergte (Spanje) of naar een eigen onderwerp.
     Gebruik Browsys (http://browsys.com/finder) om de resultaten van een zoekactie naar afbeeldingen te vergelijken

     bij de vier zoeksystemen Live (=Bing), Flickr, Google en Yahoo.
     Wat is er bij Flickr aan de hand?
     Kun je een zoekactie beperken tot foto's die je op basis van een Creative Commons licentie mag hergebruiken?

6.c    Zoek naar video’s waarin sprake is van wind energy netherlands.
     Vergelijk de resultaten van:
    - Google video  (http://video.google.com/)
    - YouTube  (http://youtube.com/)
    - Blinkx  (http://www.blinkx.com/)

    - Voxalead  (http://voxaleadnews.labs.exalead.com/)
     Doe bij Voxalead de zoekactie ook nog eens in het Nederlands
     Kun je makkelijk “doorspoelen” naar de scene waar de zoektermen te horen zijn?

Gespecialiseerde zoekmachines


7.a     Zoek naar het inwoneraantal van de gemeente Putten in 1965 (1 januari) via een zoekactie in de Statline databank van het CBS

     (http://statline.cbs.nl/statweb/) en zoek vervolgens met dezelfde termen in Google om te kijken of u het cijfer zo ook had kunnen vinden.

 

7.b  

    - Selecteer tenminste 10 websites met voor jou interessante informatie.
    - Maak met Google Custom Search Engine (http://www.google.com/cse/) een eigen zoekmachine die die websites doorzoekbaar maakt.
     (Als je nog geen Google account hebt, zul je er hiervoor een moeten aanmaken).
    - Test deze zoekmachine vervolgens uit.
    - Vergelijk het zoekresultaat uit één van de geselecteerde sites, met het resultaat uit de gewone Google, ingeperkt op het domein van die site.
     In plaats van Google CSE, mag ook gebruik gemaakt worden van Blekko Slashtags (http://blekko.com/).

 

Vergelijken en beoordelen van bronnen


8.    Kies per groepje van 2 cursisten een 4-tal van de sites uit de lijst hieronder.

8.a    Bepaal van elk van de de 4 systemen de volgende karakteristieken:
-    welk soort materiaal wordt aangeboden
-    wat het onderwerpsgebied van de site is
-    wat de doelgroep voor / niveau van de aanwezige informatie is
-    hoeveel informatie het systeem bevat

8.b    Maak een inschatting van de kwaliteit van deze informatiebronnen op een schaal van 1-10,

 

Te onderzoeken en beoordelen bronnen - Zoek ze zonodig op met behulp van Google.

•    Amazon
•    Answers.com
•    Bartleby
•    BBC
•    Bibliotheek.nl
•    Britannica
•    CBS-Statline
•    Europeana
•    EVD
•    Findarticles
•    Geheugen van Nederland
•    Google Groups
•    Google Books
•    Google Nieuws/News
•    Google Scholar
•    IMDB
•    Infomine
•    Infoplease
•    Infotrieve Articlefinder
•    Internet Public Library
•    KB
•    Kennisnet
•    Muziekweb
•    Nu.nl
•    OAIster
•    Omroep.nl
•    Open Directory
•    Overheid.nl
•    Pubmed
•    Startnederland
•    Swets
•    Teletekst
•    VNG
•    Wettenbank
•    Wikipedia
•    Worldcat
•    Yahoo gids

 

Middagprogramma: zoektechnieken  [powerpoint bij dit onderdeel]

 

Gebruik van zoekmachines / zoektermen

 

1.a.   Zoek met de zoekmachine Google of Yahoo! naar webpagina’s over veiligheid van/in lange autotunnels of spoortunnels

Gebruik geen Booleaanse operatoren. Voeg net zo lang andere of betere termen toe totdat bij de eerste 50 resultaten geen irrelevante meer zitten. Maak daarbij onder meer gebruik van woorden die je tegenkomt in beschrijvingen van gevonden pagina's.
Waarom maakt het verschil voor je aanpak of je in het Engels of het Nederlands zoekt (buiten de taal van je zoektermen zelf)?

 

1.b.   Doe dezelfde zoekactie nu MET gebruik van Booleaanse OR-operatoren (en eventuele andere zoekopties van de betreffende zoekmachines).

Let weer op potentiële zoekwoorden in gevonden resultaten of verzin zelf alternatieven voor je oorspronkelijke termen (spellingsvarianten, synoniemen, quasi-synoniemen, specifieker, algemener, desgewenst ook vertalingen). Maak eventueel gebruik van Word-synoniemen.
Probeer zo'n heel uitgebreide Booleaanse combinatie in Google stapsgewijze op te bouwen door eerst tussenresultaten te bekijken en telkens een volgend vraagelement (een reeks met OR gecombineerde termen) aan de zoekvraag toe te voegen.

 

2.     Doe een zoekactie naar nieuwsberichten over “de opvatting van Barack Obama over de veiligheid van kerncentrales in het licht van de ramp in Japan” .

Gebruik Google News (in de Engelstalige versie van Google) of Yahoo News.
Welke begrippen gebruik je wel/niet in je initiële zoekvraag?
Kijk of het zoekresultaat nog andere/betere termen oplevert.
Wat voor manieren kun je bedenken om voor dit onderwerp te zoeken op het Japan-aspect?
Ander mogelijk onderwerp: Vaccinatie tegen vogelpest-virus (welke zoekterm[en] zou je hier kunnen gebruiken in plaats van de letterlijke vertaling van vogelpest-virus?). Welke term geeft de meeste resultaten? Welke de beste?.
Om de Engelse vertaling van onbekende woorden op te zoeken kun je gebruik maken van de Google Language Tools.

3.a    Vergelijk de aantallen resultaten op een zoekactie met minimaal drie specifieke termen (AND-relatie) bij de zoekmachines Google, Yahoo en Bing.
     Vergelijk met Thumbshots ranking (http://ranking.thumbshots.com/) de zoekresultaten van Google en Yahoo van deze zoekvraag.

3.b    Vergelijk in Thumbshots ranking de eerste zestig resultaten bij Google van bezuinigingen cultuur met die van cultuur bezuinigingen (2 woorden!).

 

NB: Als alle PC's van het lokaal gebruik maken van hetzelfde IP-adres, kunnen we gezamenlijk helaas maar 25 Thumbshots-opdrachten per uur geven. Doe dus niet meer dan gevraagd wordt!


4    Zoek naar Russischtalige pagina’s over muziekonderwijs in Moskou.
     Doe dit met de Google translated search functie (Link "language tools"),

     waarbij je zoekt met Nederlandse woorden die naar het Russisch worden vertaald.

     NB: schrijf muziek onderwijs als 2 losse woorden!
     Daarna met dezelfde termen, maar dan vanuit het Engels naar het Russisch.
     Let op de aantallen en bekijk 2 of 3 van de uit het Russich terugvertaalde pagina’s.

5    Doe voor een eigen onderwerp (als je er geen weet: piano-onderwijs voor kinderen) in Yahoo

     een Engelstalige zoekactie met drie zoektermen.
    - Kijk wat het resultaat is als je vervolgens de zoektermen voor vaccinatie en kinderen combineert met NEAR (

     in plaats van de impliciete AND-combinatie).
     En als je alle drie termen met NEAR combineert?
    - Ga daarna enkele alternatieven voor je termen verzinnen (synoniemen, smaller, breder, vertalingen, varianten)

     en daarmee in Booleaanse OR-combinatie zoeken.
     Is het nodig haakjes te gebruiken rond de met OR gecombineerde termen?
     En als je dezelfde zoekvraag in Bing uitvoert?

Speciale zoekmogelijkheden


6    Zoek in Google naar informatie over energie besparing (energy saving)  in kassen (greenhouses).
    - Bekijk het verschil tussen de resultaten van een standaard zoekactie en één waarbij je eist dat alleen op meervoud  ("greenhouses")  wordt gezocht.

    - Bekijk het verschil als je eist dat "Verbatim" wordt gezocht.
    - Hoe zorg je alleen resultaten te krijgen waarin het woord greenhouses in de titel staat?

7    Vergelijk in Google waarop gezocht wordt, wanneer je als zoekterm intikt:
         vaccination,  "vaccination",  ~vaccination

8    Zoek bij Google naar digitale camera’s in de prijsrange van $100 tot $200.
     Werkt dit ook met Euro’s? (€ in te tikken met Ctrl+Alt+5 of Alt+0128)
     Kun je een andere manier bedenken?

 

9  - Zoek met Google naar powerpoint presentaties die staan op de site van het CBS  (cbs.nl)
    - Zoek met Google in één zoekactie naar PDF-documenten over  sustainability  op de sites van de universiteiten van Amsterdam en Utrecht.

10.     Zoek naar pagina’s met in de URL het woord telefoonlijst

11.     Probeer pagina’s over Al Qaeda te vinden die gemaakt zijn in de periode voor 11 september 2001.
     Probeer dit met Google en met Exalead (http://www.exalead.com/search).
     Wat is het verschil?

12     Zoek naar pagina’s die linken naar de homepage van je eigen organisatie.

     Doe dit met de zoeksyntax  "link:url "  bij Google.
     Probeer hetzelfde ook nog eens voor een diepere pagina op de site.

 

Gespecialiseerde zoekmachines

 

13.    Zoek in de bookmarks van anderen bij delicious (http://www.delicious.com/) naar de combinatie ADHD en Ritalin

     en vergelijk dat met het resultaat in Google en met dat in Blekko (http://blekko.com/).

 

14.    Zoek een speld in de hooiberg (bijvoorbeeld  syngonanthus chrysanthus  of  doornhondshaai 

     of  gegevens over korenmolen De Kat die op het Karthuizer bolwerk in Amsterdam heeft gestaan)
     -  Doe dit met de metazoekmachine Yippy (http://yippy.com/), Polymeta (http://polymeta.com/) of Dogpile (http://www.dogpile.com/).
     -  Vergelijk het resultaat met 5 losse zoekmachines die je bekijkt via Graball (http://graball.com/) of Browsys (http://www.browsys.com/finder/).

15    - Zoek via Complete Planet  (http://www.completeplanet.com/) een interessante database/gespecialiseerde zoekmachine

     en daarin naar een interessant resultaat
    - Zoek via Goshme (http://www.goshme.com/) direct naar een interessant resultaat in een database  

     (vraag zelf een gratis wachtwoord aan, of gebruik de inlogcodes van de docent: sieverts@gmail.com / kvar )
    - Probeer nu of je dat resultaat ook kunt vinden met Google.

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.